15.11.2023

Miten keskittyä oleelliseen?

Sinulle on todennäköisesti joskus aiemmin tullut vastaan Pareton 80/20 -sääntö. (Wikipedia) Siinä on ajatus, jonka mukaan esim. 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee 20 prosentista toimista. Se pätee myös siihen, että 80 prosenttia myynneistä tulee 20 prosentilta myyjistä. WOW. 

Tämä sääntö saa minussa aina aikaan kylmät väreet. Tästä voidaan päätellä, että meidän kaikkien tulee yhä enemmän keskittyä siihen, mihin kohdistamme ajallisia resurssejamme. Monelle tärkeintä on keskittyä ydinliiketoimintaan, josta tulee suurin osa liikevaihdosta, sekä tulisi myös tehostaa liiketoiminnalle keskeisiä prosesseja. (Prosessien tehostamisessa tulisi käyttää yhä enemmän hyväksi tekoälyä).

Tutkimusten mukaan taloudellisessa taantumassa kannattaa erityisesti keskittyä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Mielestäni tämä on hyvin looginen asia, sillä kun tuotteemme kehittyy, on sitä myös helpompi markkinoida. Meillä on keskitytty näinä vaikeina taloudellisina aikoina palveluiden tuotteistamiseen ja sisältömarkkinointiin. Tämä on helpottanut huomattavasti meidän myyntiä ja asiakaspalveluamme, sillä tuotteet ovat selkeitä ja asiakas saa yhdestä palvelusta enemmän irti, kuin koskaan aikasemmin.
 

Kannattaako irtisanoa henkilöstöä tai ulkoistaa palveluita?

Kaikki muu tuleekin sitten ulkoistaa muille toimijoille ja alihankkijoille. Henkilöstöä tai investointeja ei tilastojen tai tieteen mukaan kannata vähentää taantumassa! Ennemminkin kasvattaa kumpaakin, jos haluaa loistaa. (Tilastolliset todennäköisyydet menestyä tässä ajassa paranee henkilöstöä lisäämällä 9 prosenttia ja investointeja lisäämällä 26 prosenttia). Tämä villi ajatus perustuu aiemmista taantumista tehtyihin tutkimuksiin.

Ulkoistaminen on muutenkin erityisen tärkeää, jotta saadaan luotua tuote tai palvelu, joka tyydyttää asiakkaan tarpeet. Monesti yrityksen sisällä kannattaa keskittyä vain siihen liiketoiminnan osa-aluueseen, jota osataan tehdä parhaiten ja lähes kaiken muun saakin sitten ulkoistaa.

Koska henkilöstöä ei kannata vähentää taantumassa -> Tulee henkilöstöstä saada paras suoritus irti. Tämä onnistuu selkeällä kommunikaatiolla nykyisestä tilanteesta ja siitä, mihin halutaan mennä. Kun saadaan koko henkilöstö puskemaan yhtä ja samaa tavoitetta kohti, on menestyminen taantumassa todennäköisempää.
 

Asiakkuuksien hoitaminen ja nykyisten asiakkuuksien tärkeys

Taantumassa nykyiset asiakkaat tulee entistäkin tärkeämmiksi, sillä se on tutkitusti aina kalliimpaa hankkia uusia asiakkaita, kuin hoitaa hyvin nykyiset asiakkaat.

Kannattaa ennemmin miettiä, miten voisimme tuottaa enemmän lisäarvoa nykyisille asiakkaille, jotta voisimme veloittaa palveluistamme enemmän jatkossa. Kuin keskittyä uusasiakashankintaa. Uusasiakashankinnalla on paikkansa, mutta taantumassa kannattaa keskittyä myös muihin toimenpiteisiin, joista mainitsin aiemmin.

Pitää aina olla valmis tekemään hieman extraa nykyisille asiakkaille, jotta hyvät asiakassuhteet säilyy. Tulee pitää tiivistä yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin ja varmistaa, että he ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun tai tuotteeseen. Tällä tavoin saadaan myös kehitettyä omaa palvelua ja parhaassa tapauksessa tehtyä lisämyyntiä kyseisille asiakkaille.
 

Vahvan brändin hyödyt taloudellisesti vaikeina aikoina

Lue blogi: Miksi brändäys on tärkeää?

Vahvoilla brändeillä on erityisen paljon helpompaa loistaa taloudellisessa taantumassa. Tästä syystä brändin rakentamista ei voi liikaa painottaa hyvinä aikoina, sillä huonot taloudelliset ajat on aina jossain vaiheessa edessä päin.

Vahvoilla brändeillä on usein erittäin sitoutunut asiakaskunta, joka ei huomattavasti vähennä kulutustaan kyseisen brändin tuotteissa edes taloudellisesti vaikeina aikoina.

Siksi kannattaakin panostaa taloudellisesti vaikeinakin aikoina brändäämiseen, sillä kun päästään nykyisen taloustilanteen yli ja ohi, niin siellä on aina vastassa paremmat ajat. Pidetään toivo ja optimismi yllä, niin kaikki me voimme menestyä myös vaikeina aikoina.
 

Vielä viimeisenä:

Kaikki aiempi parantaa todennäköisyyksiä loistaa nykyisessä markkinatilanteessa. Jos harkitsette mainostoimiston palveluita, voimme yhdessä tehdä jotain hienoa myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Muistetaan myös iloita kaikista onnistumisista! Niistä pienistäkin ja varsinkin niistä SUURISTA.

 

Jere Kamppinen Therwiz Design

Ota halutessasi yhteyttä:
Jere Kamppinen
Myynti ja markkinointi
jere@therwizdesign.fi

Mainostoimisto Pietarsaari ja Vaasa, Pohjanmaa. Autamme yrityksiä menestymään paikkakunnasta riippumatta.

  • Therwiz Design blogi Miten loistaa taantumassa? Jere Kamppinen
  • Therwiz Design blogi Miten loistaa taantumassa? Jere Kamppinen